Obowiązku tego nie stosuje się m.in. w przypadku:

  1. dziecka do ukończenia 5. roku życia;
  2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
    • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
    • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  3. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe m.in. w przypadku:

  1. konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
  2. umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.