Kontakt:
Pani Aneta Kierc
Numery telefonu: 668835496
e-mail: akierc@elvita.pl 

Zakres usług KARTA BIAŁA

Zakres usług:

Uprawnia do korzystania z konsultacji lekarzy wszystkich specjalności dostępnych w placówkach ELVITY. Gwarantuje pomoc w nagłych zachorowaniach i zaostrzeniu chorób przewlekłych oraz możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych na zlecenie lekarzy ELVITY zgodnie z zakresem białej karty.
Pakiet Biały to również 10% zniżki na leczenie stomatologiczne zachowawcze oraz możliwość skorzystania raz w roku z bezpłatnego przeglądu stomatologicznego.

BIAŁA KARTA ABONAMENTOWA
 
USŁUGI MEDYCZNE

 1. STAŁA OPIEKA AMBULATORYJNA:
  1. Konsultacje lekarzy wszystkich dostępnych w Elvita NZOZ Altermed Plus specjalności w sytuacjach chorobowych,
  2. Pomoc w nagłych zachorowaniach, zaostrzeniu chorób przewlekłych – w godzinach pracy placówki medycznej w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13 oraz w placówkach współpracujących z Elvitą,
  3. Całodobowa infolinia 600 36 26 26.
 2. STOMATOLOGIA:
  1. 10% zniżka na leczenie w ramach stomatologii zachowawczej,
  2. raz w roku bezpłatny przegląd stomatologiczny.
 3. BADANIA LABORATORYJNE I DIAGNOSTYCZNE wykonane na zlecenie lekarzy zatrudnionych przez  PŚZ i PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o.,- zakres badań zgodnie z poniższym wykazem
  1. Badania usg
  2. Badania rtg
  3. Ekg
  4. Audiometr
  5. Spirometr
  6. badania TK, MR- RABAT 5%
  7. Diagnostyka laboratoryjna :
   • BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE :
    mocz - badanie ogólne, OB. morfologia, czas protrombinowy (PT), glukoza, lipidogram, cholesterol całkowity, HDL cholesterol , LDL cholesterol, trójglicerydy, alat, aspat, fosfataza zasadowa, bilirubina całkowita, GGTP, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, białko całkowite, wapń, sód, potas,
   • BADANIA KAŁU : kał badanie ogólne, kał na resztki pokarmowe, krew utajona w kale
   • MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH :
    CRP, ASO - antystreptolizyna O ilościowo, ASO - antystreptolizyna O jakościowo, RF - czynnik reumatoidalny
   • DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY : TSH, FT4, FT3, Anty TPO
   • HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE :
    FSH, LH, progesteron, estradiol, testosteron, cytologia szyjki macicy
   • BADANIA Z MOCZU: mocznik, glukoza w moczu, kwas moczowy w moczu
   • WZW: HBs Ag / antygen, HCV Ab / przeciwciała
Zakres usług KARTA SREBRNA

Zakres usług:

Uprawnia do korzystania z konsultacji lekarzy wszystkich specjalności dostępnych w placówkach ELVITY. Gwarantuje pomoc w nagłych zachorowaniach i zaostrzeniu chorób przewlekłych oraz możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych na zlecenie lekarzy ELVITY zgodnie z zakresem srebrnej karty.
Dodatkowo osoby posiadające Kartę Srebrną mają możliwość korzystania z rehabilitacji i fizykoterapii na zasadach określonych w umowie.
Pakiet Srebrny to również 10% zniżki na leczenie stomatologiczne zachowawcze oraz możliwość skorzystania raz w roku z bezpłatnego przeglądu stomatologicznego.

SREBRNA KARTA ABONAMENTOWA

UŁUGI MEDYCZNE
 

 1. STAŁA OPIEKA AMBULATORYJNA:
  1. Konsultacje lekarzy wszystkich dostępnych w Elvita NZOZ Altermed Plus specjalności w sytuacjach chorobowych,
  2. Pomoc w nagłych zachorowaniach, zaostrzeniu chorób przewlekłych – w godzinach pracy placówki medycznej w Katowicach przy ul. Lubuskiej 23 i Uniwersyteckiej 13 oraz w placówkach współpracujących z Elvitą,
  3. Całodobowa infolinia 600 36 26 26.
 2. STOMATOLOGIA:
  1. 10% zniżka na leczenie w ramach stomatologii zachowawczej,
  2. raz w roku bezpłatny przegląd stomatologiczny.
 3. BADANIA LABORATORYJNE I DIAGNOSTYCZNE  wykonane na zlecenie lekarzy zatrudnionych przez  PŚZ i PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o.,- zakres badań zgodnie z poniższym wykazem
  1. Badania usg, USG DOPPLER
  2. Badania rtg, MAMMOGRAFIA
  3. Ekg, HOLTER EKG, HOLTER RR, EKG WYSIŁKOWE, ECHO
  4. Audiometr
  5. Spirometr
  6. biopsja cienkoigłowa
  7. Badania TK, MR- rabat 10 %
  8. Diagnostyka laboratoryjna :
   • BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE :
    mocz - badanie ogólne, OB. morfologia, czas protrombinowy (PT), glukoza, Lipidogram, cholesterol całkowity, HDL cholesterol , LDL cholesterol, Trójglicerydy, alat, aspat, fosfataza zasadowa, bilirubina całkowita, GGTP, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, białko całkowite, wapń, sód, potas, APTT, sód, potas, magnez, fosfor, TIBC, lipaza, amylaza, proteinogram, wapń całkowity, chlorki
   • BADANIA KAŁU : kał badanie ogólne, kał na resztki pokarmowe, krew utajona w kale
   • MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH :
    CRP, ASO - antystreptolizyna O ilościowo, ASO - antystreptolizyna O jakościowo, RF - czynnik reumatoidalny
   • DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA :
    CK (kinaza kreatynowa), CK-MB (kinaza fosfokreatynowa izoenzym) aktywność
   • SEROLOGIA:
    grupa krwi AB0, Rh, p/ciała przeglądowe, grupa krwi z wydaniem karty ID wydanie karty na podstawie wcześniejszych badań, odczyn Coombsa BTA
   • DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY :
    TSH, FT4, FT3, Anty TPO, T4, T3, Anty TG
   • HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE :
    FSH, LH, progesteron, estradiol, testosteron, cytologia szyjki macicy, prolaktyna, androstendion, testosteron wolny, badanie nasienia (seminogram) - diagnostyka płodności
   • DIAGNOSTYKA ANEMII:
    transferyna, witamina B12, kwas foliowy krew
   • DIAGNOSTYKA CUKRZYCY :
    Hb A1c - hemoglobina glikowana, insulina / Insuline na czczo
   • DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH:
    kalcytonina, osteokalcyna (marker tworzenia kości), witamina D3- metabolit 25 OH
   • DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH:
    PSA całkowite, PSA - wolna frakcja, antygen CEA – carcinoembrionalny, AFP - alfa – fetoproteina, antygen CA 125, antygen CA 15-3, antygen CA 19.9
   • INFEKCJE  ,  PASOŻYTY :
    p.ciała anty -HIV z antygenem p.24-test COMBO, VDRL, toksoplazmoza IgG, toksoplazmoza IgM, różyczka IgG, różyczka IgM, p/ciała przeciw Borrelia IgG, p/ciała przeciw Borrelia IgM
   • ALERGOLOGIA : Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
   • Badania bakteriologiczne
   • BADANIA Z MOCZU:
    mocznik, glukoza w moczu, kwas moczowy w moczu
   • WZW: HBs Ag / antygen, HCV Ab / przeciwciała 
 4. FIZYKOTERAPIA i REHABILITACJA
  3 rodzaje zabiegów w cyklach po 10 - 1 x w roku na podstawie skierowania lekarza Elvity w ramach porady pakietowej
  Zabiegi : Jonoforeza, solux, diadynamic, laser, galwanizacja, ultradźwięki, krioterapia, masaż limfatyczny, masaż klasyczny, magnetronic, kinezyterapia.
Zakres usług KARTA ZŁOTA

Zakres usług:

Uprawnia do korzystania z konsultacji lekarzy wszystkich specjalności dostępnych w placówkach ELVITY. Gwarantuje pomoc w nagłych zachorowaniach i zaostrzeniu chorób przewlekłych oraz możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych na zlecenie lekarzy ELVITY zgodnie z zakresem złotej karty.
Dodatkowo osoby posiadające kartę złotą mają możliwość korzystania z rehabilitacji i fizykoterapii, a także korzystania ze szczepień przeciwko grypie.
W ramach pakietu dostępne są wizyty domowe na terenie Jaworzna i Katowic oraz opieka w okresie ciąży.
Pakiet Złoty to również 10% zniżki na leczenie stomatologiczne zachowawcze oraz możliwość skorzystania raz w roku z bezpłatnego przeglądu stomatologicznego.

ZŁOTA KARTA ABONAMENTOWA

USŁUGI MEDYCZNE
 

 1.  STAŁA OPIEKA AMBULATORYJNA:
  1. Konsultacje lekarzy wszystkich dostępnych w Elvita NZOZ Altermed Plus  specjalności  w sytuacjach chorobowych,
  2. Pomoc w nagłych zachorowaniach, zaostrzeniu chorób przewlekłych – w godzinach pracy placówki medycznej w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13 oraz w placówkach współpracujących z Elvitą na terenie całego kraju,
  3. Fizykoterapia i rehabilitacja,
  4. Szczepienie przeciwko grypie
  5. Wizyty domowe.
  6. Opieka w okresie ciąży.
  7. Całodobowa infolinia 600 36 26 26.
 2. STOMATOLOGIA:
  1. 10% zniżka na leczenie w ramach stomatologii zachowawczej,
  2. raz w roku bezpłatny przegląd stomatologiczny.
 3. BADANIA LABORATORYJNE I DIAGNOSTYCZNE  wykonane na zlecenie lekarzy zatrudnionych przez  PŚZ i PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o.,- zakres badań zgodnie z poniższym wykazem
  1. Badania usg, USG DOPPLER
  2. Badania rtg, MAMMOGRAFIA
  3. Ekg, HOLTER EKG, HOLTER RR, EKG WYSIŁKOWE, ECHO
  4. Audiometr
  5. Spirometr
  6. Eeg, emg
  7. Biopsja cienkoigłowa
  8. Badania endoskopowe  : gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, anoskopia
  9. Badania densytometryczne
  10. TK, MR- 1 badanie na 6 miesięcy
  11. Diagnostyka laboratoryjna :
   • BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE :
    mocz - badanie ogólne, OB., morfologia, czas protrombinowy (PT), glukoza, lipidogram, cholesterol całkowity, HDL cholesterol , LDL cholesterol, trójglicerydy, alat, aspat, fosfataza zasadowa, bilirubina całkowita, GGTP, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, białko całkowite, wapń, sód, potas, APTT, sód, potas, magnez, fosfor, TIBC, lipaza, amylaza, proteinogram, wapń całkowity, chlorki, rozmaz ręczny krwi, retikulocyty, płytki krwi manulanie, fibrynogen, D - Dimery ilościowo, bilirubina pośrednia, cholinoesteraza, LDH - dehydrogenaza mleczanowa, ferrytyna, fosfor nieorganiczny, hemoglobina, glukoza - test obciążenia krzywa 3pkt
   • BADANIA KAŁU :
    kał badanie ogólne, kał na resztki pokarmowe, krew utajona w kale, rota wirus w kale, owsiki - wymaz z odbytu, kał na Lamblie ELISA, kał posiew ogólny
   • MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH :
    CRP, ASO - antystreptolizyna O ilościowo, ASO - antystreptolizyna O jakościowo, RF - czynnik reumatoidalny
   • DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA :
    CK (kinaza kreatynowa), CK-MB (kinaza fosfokreatynowa izoenzym) aktywność, CK-MB (kinaza fosfokreatynowa frakcja sercowa) MASS
   • SEROLOGIA:
    Grupa krwi AB0, Rh, p/ciała przeglądowe, Grupa krwi z wydaniem karty ID wydanie karty na podstawie wcześniejszych badań, Odczyn Coombsa BTA
   • DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY :
    TSH, FT4, FT3, Anty TPO, T4, T3, Anty TG
   • HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE :
    FSH, LH, progesteron, estradiol, testosteron, cytologia szyjki macicy, prolaktyna, androstendion, testosteron wolny, badanie nasienia (seminogram) - diagnostyka płodności, Total Beta – hCG,      DHEA-S, Dehydroepiandrosteron (DHEA)
   • DIAGNOSTYKA ANEMII:
    transferyna, witamina B12, kwas foliowy krew, erytropoetyna
   • DIAGNOSTYKA CUKRZYCY :
    Hb A1c - hemoglobina glikowana, insulina / Insuline na czczo, peptyd C
   • DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH:
    kalcytonina, osteokalcyna (marker tworzenia kości), witamina D3- metabolit 25 OH
   • INNE HORMONY I METABOLITY :
    hormon adenokortykotropowy (ACTH), kortyzol, aldosteron, hormon wzrostu (hGH), gastryna, leptyna, adrenalina poziom we krwi, noradrenalina w surowicy
   • DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH:
    PSA całkowite, PSA - wolna frakcja, antygen CEA – carcinoembrionalny, AFP - alfa – fetoproteina, antygen CA 125, CA 15-3, CA 19.9
   • INFEKCJE  ,  PASOŻYTY :
    p.ciała anty -HIV z antygenem p.24-test COMBO, VDRL, toksoplazmoza IgG, toksoplazmoza IgM, różyczka IgG, różyczka IgM, p/ciała przeciw Borrelia IgG, p/ciała przeciw Borrelia IgM, CMV  (Cytomegalovirus) przeciwiała IgG, CMV  (Cytomegalovirus) przeciwciała IgM, toksoplazmoza gondii IgA – przeciwciała, HSV / Herpes simplex virus 1 i 2 IgG jakościowo, HSV / Herpes simplex virus 1 i 2 IgM jakościowo, EBV (Epstein-Barr virus)/ Mononukleoza przeciwciała IgG, Przeciwciała p/ciwko Mycoplasma pneumoniae IgM, Przeciwciała p/ciwko chlamydia pneumoniae IgG, Przeciwciała p/ciwko chlamydia pneumoniae IgM, Helicobacter Pylori - antygen w kale, Borelioza przeciwciała IgG met. western-blot (test potwierdzenia), Borelioza przeciwciała IgM met. western-blot (test potwierdzenia), Borelioza (Borrelia burgdorferii) met. PCR jakościowo
   • AUTOIMMUNOLOGIA:
    Przeciwciała p/ciwko jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1), test przesiewowy met. IIF, Przeciwciała przeciwjądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2) met. IIF, DID; Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA3) met. Immunoblotingu (m.in. histonowe, Ku, rib-P-Protein)  , P/ciała przeciw cytoplazmie ANCA, Przeciwciała p/ciwko mitochondrialne AMA, Przeciwciała p/ciwko mięśniom gładkim ASMA
   • ALERGOLOGIA :
    Immunoglobulin IgE (IgE całkowite), Alergeny- składniki kurzu, roztocza, Alergeny- sierści i pierza, Alergeny- trawy i zboża, Alergeny – drzewa, Alergeny- chwasty, Alergeny – pleśnie, Alergeny- mleczne, Alergeny- mączne, Alergeny- mięsa i ryb, Alergeny – warzywa, Alergeny- owoce, Alergeny- przyprawy, używki, orzechy, Alergeny - owady
   • Badania bakteriologiczne- wymazy
   • Badania mikologiczne- wymazy
   • BADANIA Z MOCZU:
    mocznik, glukoza w moczu, kwas moczowy w moczu, wapń w moczu, fosfor w moczu, białko w moczu, magnez / Mg w moczu, chlorki / Cl w moczu
   • WZW: HBs Ag / antygen, HCV Ab / przeciwciała