Zgodnie z zleceniami Ministra Zdrowia zawartymi w Ustawie z dnia 31.03.2020 roku następuje istotna zmiana w zakresie realizacji badań medycyny pracy

Na czas epidemii:

Zawieszono obowiązek wykonywania badań okresowych, pracodawca może bez nich dopuścić pracownika do pracy – pracodawca ma na bieżąco wystawiać skierowania na podstawie których w okresie 60 dni od zakończenia stanu epidemii musi otrzymać orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku 

w dalszym ciągu utrzymano obowiązek wykonywania badań wstępnych i kontrolnych. Bez orzeczenia o braku przeciwwskazań nie można dopuścić pracownika do pracy. Te orzeczenia może wystawić jak dotychczas lekarz medycyny pracy lub orzeczenie może wydać inny lekarz, ale w tym przypadku jest ono ważne od daty wydania przez 30 dni od zakończenia stanu epidemii 

zawieszono obowiązek wykonywania badań lekarskich kierowcy, o których mowa w Art. 39j. i Art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Zarząd PŚZ i PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o.