ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Wykaz realizowanych badań z zakresu medycyny pracy i profilaktyki:

 

 • Badanie wstępne
 • Badanie okresowe
 • Badanie kontrolne
 • Badanie kierowców, w tym badania do świadectwa kwalifikacyjnego
 • Badania profilaktyczne kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Badania profilaktyczne kandydatów i studentów szkół wyższych i doktoranckich
 • Badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach gdzie występuje narażenie na promieniowanie jonizujące
 • Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
 • Udział lekarza w komisji BHP
 • Wizytacja lekarska lub lekarsko – pielęgniarska w zakładzie pracy
 • Badanie dla celów sanitarno – epidemiologicznych (książeczka badań)
 • Inne zaświadczenia lekarskie, np. kursy
 • Dobór okularów do pracy przy komputerze oraz wydanie stosownego zaświadczenia o potrzebie ich stosowania

Dysponujemy zapleczem diagnostycznym i w ramach wyżej wymienionych badań wykonujemy konsultacje specjalistyczne oraz badania dodatkowe niezbędne do określenia możliwości pracy na danym stanowisku. 

Wykaz badań z zakresu psychologii pracy:

 

 • Badanie dla kandydatów na kierowców i kierowców w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A,B,C,D,E), kandydatów na kierowców oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Badanie dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
 • Badanie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Badanie dla kierowców skierowanych na badania przez policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych, osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości
 • Badanie dla osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 • Badanie dla osób kierujących pojazdami w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi)
 • Badanie dla operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych
 • Badanie dla osób pracujących na wysokości, osób pracujących na stanowiskach górniczych

Cenniki badań dostępne są w rejestracjach i kasach Zakładów Leczniczych.

Godziny realizacji usług:

 

Zakład leczniczy Adres Kontakt Godziny realizacji usług
Centrum Medyczne PZU Zdrowie ELVITA Jaworzno Gwarków Ul. Gwarków 1
43-600 Jaworzno
32 754 93 15 Poniedziałek – piątek: 6:15-18:00
Centrum Medyczne PZU Zdrowie ELVITA Partyzantów Ul. Partyzantów 9
43-603 Jaworzno
32 752 45 15 Poniedziałek – piątek: 7:00-17:00
Centrum Medyczne PZU Zdrowie ELVITA Będzin Ul. Pokoju 14
42-504 Będzin
505 760 166 Poniedziałek – piątek: 8:00-18:00
Centrum Medyczne PZU Zdrowie ELVITA Libiąż Ul. Górnicza 5
32-590 Libiąż
32 624 21 36 Poniedziałek- piątek: 8:00-18:00
Centrum Medyczne PZU Zdrowie ELVITA Trzebinia Harcerska Ul. Harcerska 13
32-540 Trzebinia
32 711 83 52

Poniedziałek: 8:00-12:00
wtorek: 13:00-16:00
czwartek: 8:00-12:00 piątek: 8:00-12:00

W razie pytań prosimy o kontakt z Anetą Kierc pod numerem telefonu
668 835 496, e-mail: akierc@elvita.pl 

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę

* Bez uzupełnienia tego pola, CM Elvita nie będzie mogło skontaktować się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.
** Proszę o wybór dowolnej formy kontaktu. W przypadku nie uzupełnienia pól w żadnej z proponowanych form kontaktu, CM Elvita nie skontaktuje się z Państwem.

Administratorem podanych danych jest Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno (dalej „CM Elvita”). W CM Elvita powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IOD@elvita.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym jednorazowego przedstawienia oferty CM Elvita. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby CM Elvita mogło się z Państwem skontaktować i przedstawić ofertę.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

[Administrator Danych]

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail IOD@elvita.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

[Inspektor Ochrony Danych]

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IOD@elvita.pl lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o. ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym przedstawienia oferty CM Elvita – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu w związku, z którym zostały zgromadzone lub do czasu odwołania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.