Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek PŚZ i PZ ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o. oraz Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. 

Szczegółowy Plan Połączenia zamieściliśmy poniżej:

Plan