Zapraszamy do nowo otwartej pracowni EEG w pacówce Elvita NZOZ Trzebinia, ul Harcerska 13

Pracownia czynna co drugi wtorek - szczegółowe infornacje w Rejestracji Specjalistycznej pod nr telefonu 32 7118350